Privātuma informācijas paziņojums

Personas dati, kurus Epson glabā reklāmas nolūkiem

Pēdējo reiz atjaunināts 2023. gada novembrī

Epson rūpējas par jūsu privātumu un ar šo paziņojumu sniedz informāciju par jūsu kā klienta personas datiem, kas tiek glabāti Epson Tirgvedības datu bāzē un ar reklamēšanu saistītajās sistēmās.

Kādus personas datus Epson vāc un glabā
(Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu)

Epson glabā (un glabās arī turpmāk) personas datus, kurus izvēlaties sniegt uzņēmumam Epson, tostarp datus, kad reģistrējaties Epson reklāmas akcijām, kā arī datus par Epson mijiedarbību ar jums. Tas ietver arī personas datus, kas apkopoti, izmantojot sīkdatnes un citus līdzīgus rīkus.

Šie personas dati var būt turpmāk minētie.

 • Dati par identitāti un saziņu: pamata kontaktinformācija, piemēram, jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ko sniedzāt, kad reģistrējāties Reklāmas akcijai.

 • Reklāmas akcijas un pirkuma dati: informācija par Reklāmas akciju, kurā piedalāties, tostarp pirkuma pierādījums (ja tas ir norādīts nosacījumos).

 • Tehniskie dati: interneta protokola (IP) adrese, jūsu pieteikšanās dati, pārlūkprogrammas tips un versija, laika joslas iestatījums un atrašanās vieta, pārlūkprogrammas spraudņu veidi un versijas, operētājsistēma un platforma un citas tehnoloģijas ierīcēs, kuras izmantojat, lai piekļūtu šai tīmekļvietnei.

 • Lietošanas dati: informācija par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļvietni.

Pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Nīderlande.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks uzņēmumam Epson
(“Apstrāde” nozīmē jebkuru darbību, ko Epson un/vai tā meitasuzņēmumi veic ar jūsu personas datiem)

Vienīgais nolūks, kam Epson apkopos un apstrādās jūsu personas datus, ir Reklāmas akcijas administrēšana.

Tiesiskais pamats jūsu personas datu glabāšanai

Šī nolūka juridiskais pamats ir tāds, ka tas ir nepieciešams, lai īstenotu ar jums noslēgto līgumu.

Ja izvēlaties sniegt informāciju papildus Epson pieprasītajiem datiem, šīs informācijas apstrādes pamats ir jūsu piekrišana, kuru apliecinājāt, to brīvprātīgi sniedzot. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šo piekrišanu. To var izdarīt, rakstot Epson uz iepriekš norādīto adresi vai izmantojot saiti Sazinieties ar mums saistībā ar saviem datiem.

Apstrādes ietvaros uzņēmums Epson veiks noteiktu automatizētu profilēšanu un lēmumu pieņemšanu, pamatojoties uz informāciju, kas uzņēmumam ir par jums, lai jums rādītu tādu informāciju, kas vairāk atbilst jūsu interesēm.

Ja nākotnē Epson vēlēsies apstrādāt jūsu datus citam nolūkam, tas vispirms sniegs jums informāciju par attiecīgo nolūku.

Ja esat sniedzis savu piekrišanu, Epson arī izmantos jūsu personas datus, lai sūtītu jums elektroniskos tirgvedības paziņojumus (parasti pa e-pastu, telefonu, SMS, informatīvo ziņojumu), kas var ietvert:

 • aptauju veikšanu un jūsu viedokļa lūgšanu par mūsu produktiem un pakalpojumiem;

 • informācijas sniegšanu jums par produktiem vai piedāvājumiem, kuri varētu jūs interesēt;

 • informācijas sniegšanu jums par tādām akcijām kā bezmaksas dāvanas, konkursi un balvu izlozes;

 • mārketinga analīzi un klientu profilēšanu;

 • uzaicinājumus uz pasākumiem.

Turklāt Epson var izmantot reklamēšanas partneru (piemēram, Google) piedāvātos rīkus, kas var atpazīt jūsu ierīces un piegādāt jums reklāmas. Informācija var ietvert jūsu ierīces ID, jūsu IP adresi, informāciju par jūsu pārlūkprogrammu vai operētājsistēmu vai citu identifikatoru šifrētā veidā. Pakalpojumu sniedzēji informāciju var apstrādāt jauktā vai neidentificētā veidā.

Juridiskais pamats tam ir jūsu īpašā piekrišana. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz šo papildu nolūku (neatkarīgi no tiesībām iebilst pret Epson datu apstrādi vispārīgiem nolūkiem, kā aprakstīts iepriekš) jebkurā brīdī rakstveidā, nosūtot vēstuli uzņēmumam Epson, izmantojot iepriekš norādīto adresi vai izmantojot saiti Sazinieties ar mums saistībā ar saviem datiem.

Cik ilgi Epson glabās manus datus

Epson glabās jūsu personas datus 3 mēnešus pēc tam, kad būs pabeigta Reklāmas aktivitātes administrēšana. Pēc tam tie tiks izdzēsti, izņemot gadījumus, ja pastāv juridisks pienākums saglabāt datus bankas vai nodokļu ierakstiem. Pēc šī laika daži dati var tikt glabāti, bet tikai anonīmi vai arhivēto ierakstu ietvaros.

Personas datus var glabāt ilgāku laiku, ja likumi vai normatīvie akti nosaka pagarinātus glabāšanas periodus un lai izveidotu, izmantotu vai aizstāvētu Epson likumīgās tiesības.

Kādus personas datus Epson kopīgo ar trešajām personām un pārsūta ārpus EEZ

Epson izmanto trešās personas, lai veiktu dažas apstrādes darbības tā vārdā. Tām var tikt izpausti daži vai visi jūsu personas dati, taču tām ir atļauts izmantot izpaustos datus tikai tādos nolūkos, kādos Epson glabā jūsu datus, un saskaņā ar Epson norādījumiem. Papildus trešo personu apstrādātājiem Epson var izpaust dažus vai visus jūsu personas datus:

 • bankām vai citām personām, kuras veic jūsu veikto maksājumu vai piegāžu apstrādi.

Dažas no mūsu ārējām trešajām personām atrodas ārpus EEZ, tāpēc viņu personas datu apstrāde ietvers datu pārsūtīšanu ārpus EEZ.

Epson kopīgo jūsu personas datus Epson uzņēmumos. Tas ietver jūsu personas datu pārsūtīšanu ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).

Ja atrodaties valstī ārpus EEZ, jūsu personas dati tiks pārsūtīti arī uz šo valsti.

Ikreiz, kad Epson pārsūta jūsu personas datus ārpus EEZ, Epson pārliecinās, ka tam tiek piešķirta līdzīga līmeņa aizsardzība, ieviešot vismaz vienu no tālāk minētajiem drošības pasākumiem.

 • Epson pārsūtīs jūsu personas datus tikai uz tām valstīm, par kurām Eiropas Komisija uzskatīja, ka var nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni.

 • Kad Epson kopīgo jūsu personas datus Epson uzņēmumos vai izmanto noteiktas trešās personas, Epson izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātus parauglīgumus par personas datu pārsūtīšanu uz trešām valstīm, kas nodrošina personas datiem tādu pašu aizsardzību, kāda tā ir Eiropā.

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties saņemt papildinformāciju par konkrēto mehānismu, ko mēs izmantojam, pārsūtot jūsu personas datus ārpus EEZ.

Datu drošība

Epson ir ieviesis drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju un neļautu jūsu personas datus nejauši pazaudēt, izmantot vai piekļūt tiem neatļautā veidā, mainīt vai atklāt. Turklāt Epson piešķir piekļuvi jūsu personas datiem tikai tiem darbiniekiem, aģentiem, darbuzņēmējiem un citām trešajām personām, kurām ir tādas pilnvaras, pamatojoties uz principu “jāzina”. Tie apstrādās jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, un uz tiem attiecas konfidencialitātes pienākums.

Epson ir ieviesis procedūras, kā rīkoties ar visiem iespējamiem personas datu pārkāpumiem, un paziņos jums un jebkurai piemērojamai iestādei par pārkāpumu, ja saskaņā ar tiesību aktiem mums tas ir jādara.

Saziņa ar Epson datu aizsardzības inspektoru

Ar pārzini un Eiropas datu aizsardzības inspektoru var sazināties, rakstot uz:

EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Nīderlande;

vai rakstot uz e-pastu: edpo@epson.eu

Saziņa ar Epson, lai izmantotu savas tiesības

Kā “datu subjektam” jums ir likumīgas tiesības pieprasīt no Epson pieeju personas datiem un to labošanu vai dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Lūdzu, sniedziet Epson savu personiska rakstura informāciju šajā formā, lai mēs varētu pārbaudīt jūsu identitāti. Dažos gadījumos mēs varam pieprasīt no jums papildu personu apliecinošus dokumentus, piemēram, pasi vai vadītāja apliecību.

Jūs varat izmantot savas likumīgās tiesības jebkurā laikā, rakstot vēstuli iepriekš norādītajām kontaktpersonām vai izmantojot saiti Sazinieties ar mums saistībā ar saviem datiem.