Epson uzlīmju tintes gūst lielus panākumus to materiālu atbilstībā standartiem, kuri nonāk saskarsmē ar pārtiku

Šāda atbilstība apliecina Epson ilgtermiņa apņemšanos pilnveidoties pārtikas un dzērienu etiķešu un iepakojuma nozarē

Epson uzlīmju tintes gūst lielus panākumus to materiālu atbilstībā standartiem, kuri nonāk saskarsmē ar pārtiku

Šodien Epson paziņoja, ka tintes, kas tiek izmantotas SurePress ®tintes uzlīmju iespiedmašīnās un ColorWorks ®galda uzlīmju printeros, kuri drukā pēc pieprasījuma, ir saderīgas ar ES pamata noteikumu Regulas (EK) Nr. 1935/2004, labas ražošanas prakses Regulas (EK) Nr. 2023/2006 un plastmasas izgatavošanas pasākumu Regulas ((ES) 10/2011) prasībām, kā arī ir iekļautas Šveices rīkojumā SR 817.023.21 par materiāliem, kas nonāk saskarsmē ar pārtiku, kā pārtikas iepakojumiem paredzētas tintes.

 

“Epson SurePress un ColorWorks klāsta ierīces izmanto pārtikas un dzērienu nozares pārveidotāji un gala lietotāji visā pasaulē,” sacīja Dankans Fergusons (Duncan Ferguson), viceprezidents profesionālās drukāšanas un robottehnikas jomā. “Katra tintes sistēma, kam ir panākta atbilstība šiem kompleksajiem pārtikas produktu noteikumiem, ir svarīgs sasniegums un pagrieziena punkts, kā arī apliecina, ka Epson joprojām ir līderis etiķešu un iepakojuma izgatavošanā digitālā formātā.”

 

Epson ieguldījums tintē

Tintes iespiedmašīnu un printeru ražotāju vidē unikālais uzņēmums Epson rada pats savu tinti. Epson tieši investē sistēmās un higiēniskos procesos, lai radītu SurePress un ColorWorks tintes. Mūsu iekārtas atbilst ES labas ražošanas prakses Regulas (EK) Nr. 2023/2006 noteikumiem un ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes prasībām. Turklāt Epson SurePress un ColorWorks tintes tiek ražotas saskaņā ar riska analīzes kritisko kontrolpunktu noteikšanas principu (HACCP), kas attiecas uz katru ražošanas procesa posmu.

 

Drukāšana uz virsmām, kas nenonāk saskarsmē ar pārtiku

Saskaņā ar ES Regulas (EK) Nr. 1935/2004 pamata noteikumiem Epson SurePress un ColorWorks tintes nav paredzētas tiešai saskarsmei ar pārtiku, un tās ir jāuzklāj uz tām pārtikas iepakojumu materiālu un izstrādājumu virsmām, kas nenonāk saskarsmē ar pārtiku un darbojas kā funkcionāla barjera.

  

Uzņēmums Epson ir Eiropas drukājamo tinšu asociācijas (European Printing Ink Association – EuPIA) biedrs un ievēro nostādnes attiecībā uz drukājamām tintēm, kas tiek lietotas pārtikas iepakojuma materiāliem un izstrādājumiem, atbilstoši labas ražošanas prakses Regulas (EK) Nr. 2023/2006 un Eiropas pamata noteikumu Regulas (EK) Nr. 1935/2004 prasībām.

 

EPSON tintes atbilst Šveices rīkojumam SR 817.023.21 par materiāliem un izstrādājumiem, kas nonāk saskarsmē ar pārtiku, un to sastāvdaļas ir reģistrētas Šveices lietošanai atļauto vielu sarakstos A un B (vai iesniegtas iekļaušanai tajos), ko publicē Federālais pārtikas nekaitīguma un veterinārijas birojs (FSVO), kā arī ir apstiprinātas pārtikas produktu marķēšanai un iepakojuma drukāšanai.

 

Orientācija uz atbilstības nodrošināšanu

Investīciju un gādības līmenis, ko Epson ir demonstrējis, cenšoties nodrošināt atbilstību reglamentējošām normām, ir patiess tā ilgtermiņa apņemšanās rādītājs pilnveidoties pārtikas un dzērienu etiķešu un iepakojumu nozarē. Esošie Epson SurePress un ColorWorks ierīču lietotāji var piedāvāt saviem klientiem projektus ar pilnu pārliecību, ka viņu ražošanas telpās uzstādītie printeri var drukāt saskaņā ar spēkā esošo noteikumu prasībām par pārtikas produktiem, kas nonāk saskarsmē ar pārtiku.