Epson ražotnei piešķirts RBA platīna statuss, ko piešķir par sociāli atbildīgu ražošanu

EcoTank ražošanas procesam piešķirta augstākā korporatīvās sociālās atbildības (Corporate Social Responsibilty (CSR)) akreditācija.

Epson ražotnei piešķirts RBA platīna statuss, ko piešķir par sociāli atbildīgu ražošanu

Epson ražotnei piešķirts RBA platīna statuss, ko piešķir par sociāli atbildīgu ražošanu

EcoTank ražošanas procesam piešķirta augstākā korporatīvās sociālās atbildības (Corporate Social Responsibilty (CSR)) akreditācija.

2020. gada 9. decembrī Responsible Business Alliance (RBA) piešķīra globālā tehnoloģiju uzņēmuma Epson printeru ražotnei PT. Indonesia Epson Industry platīna statusu par korporatīvās sociālās atbildības augstāko standartu sasniegšanu.

Responsible Business Alliance (RBA) ir pasaulē plašākā rūpniecības apvienība, kas veicina korporatīvo sociālo atbildību globālās piegādes ķēdēs un kuras mērķis ir atbalstīt darbinieku un kopienu tiesības un labklājību visā pasaulē. Sertifikācijas ietvaros tiek izteikta atzinība rūpnīcām un citiem objektiem visā pasaulē, kas atbilst augstākajiem korporatīvās sociālās atbildības standartiem ražošanas procesā un pievērš uzmanību godīgiem darba apstākļiem, cilvēktiesībām un ilgtspējībai.  

RBA sertifikācija attiecas uz sociāli atbildīgiem standartiem Indonesia Epson Industry, kurā kopš 2020. gada marta strādā vairāk nekā 11300 darbinieku. Rūpnīca ražo dažādus tintes printerus komerciālai lietošanai un privātpersonām, tostarp Epson pasaulē vadošos, videi nekaitīgos EcoTank tintes printerus bez kasetnēm. Visā pasaulē pārdoti vairāk nekā 50 miljoni EcoTank printeru.*

RBA platīna sertifikācija apliecina, ka Epson nodrošina rūpnīcas Indonesia Epson Industry darbību atbilstoši augstākajiem iespējamiem CSR standartiem un rūpējas par visu savu darbinieku labklājību. Piešķirtā sertifikācija ir nozīmīgs pagrieziena punkts Epson, jo atbilstība darba tiesiskajiem un sociālajiem standartiem publiskajos IKT iepirkumos ir būtiska visu konkursu specifikāciju daļa, un Epson korporatīvajiem klientiem arvien vairāk ir nepieciešami spēcīgi un neatkarīgi pierādījumi par sociāli atbildīgu ražošanu.

 „Mēs esam pilnībā apņēmušies veidot ilgtspējīgu sabiedrību, izmantojot mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī ar mūsu ražotnes un biroja darba starpniecību,” apstiprināja uzņēmuma Epson Ilgtspējības nodaļas direktors Tatsuaki Seki. „Tas nozīmē ne tikai ņemt vērā visa paveiktā ietekmi uz vidi, bet arī strādāt sociāli atbildīgi. Mēs esam priecīgi par to, ka esam saņēmuši šo platīna novērtējumu, un esam apņēmušies uzturēt augstus standartus, ko atspoguļo šis novērtējums.”

Epson Europe prezidents Kazujoši Jamamoto (Kazuyoshi Yamamoto) piebilda: „Šis ir svarīgs sertifikāts mūsu klientiem, kuri vēlas zināt, ka mēs ražojam atbildīgi. Cilvēki ir mūsu visvērtīgākais resurss, un viņu labklājībai ir izšķiroša nozīme. Mēs pastāvīgi pievēršam uzmanību un uzlabojam ikvienu mūsu darbības aspektu, sākot no ražošanas un izplatīšanas, beidzot ar resursu izmantošanu un mūsu darbinieku labklājību.

„Pieprasījums pēc videi draudzīgākiem produktiem un pakalpojumiem nekad nav bijis tik augsts. Tas īpaši attiecas uz jaunāko paaudzi, kuras aizraušanās ar ilgtspēju piespiež ražotājus uzlabot savas darbības aspektus.  EcoTank un citi Epson tintes printeru pircēji var būt īpaši pārliecināti, ka viņi iegādājas ne tikai ekoloģiski efektīvus tintes printerus, kas taupa enerģiju un samazina plastmasas atkritumus no izmanotajiem materiāliem, bet arī par to, ka to darbinieku darba apstākļi, kuri piedalās printeru ražošanā, atbilst platīna standartam, proti, augstākajam sociāli atbildīgas ražošanas standartam.”

 

PIEZĪMES REDAKTORAM

Par RBA sertifikāciju

Viena no būtiskākajām RBA programmām ir Validētā novērtēšanas programma (Validated Assessment Program (VAP)), kas ir vadošais atbilstības pārbaudes uz vietas un efektīvu, koplietojamu revīziju standarts. RBA pati neveic revīzijas, bet nosaka standartus un paļaujas uz sertificētiem revīzijas uzņēmumiem. RBA apliecina, ka uz vietas veiktas atbilstības revīzijas pamatvērtība nav problēmu identificēšana ražotnē, bet gan šo problēmu novēršana. RBA vēlas izteikt atzinību tām ražotnēm, kas apliecina savu apņemšanos uzņemties korporatīvo atbildību, novēršot VAP revīzijā konstatētās problēmas.

RBA piedāvā trīs atzinības līmeņus:

  • Platīns: ražotnēm, kuru minimālais VAP rezultāts ir 200 un visi prioritārie, būtiskie un mazāk būtiskie atklājumi ir atrisināti.

  • Zelts: ražotnēm, kuru minimālais VAP rezultāts ir 180 un visi prioritārie un būtiskie atklājumi ir atrisināti.

  • Sudrabs: ražotnēm, kuru minimālais VAP rezultāts ir 160 un visi prioritārie atklājumi ir atrisināti.

Lai nodrošinātu atbilstību atzinības saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem, visas revīzijas ir jāpārbauda, izmantojot VAP noslēguma novērtējumu.  Revīzijas, kas tiek veiktas RBA dalībnieku telpās un to piegādātāju telpās, veic neatkarīgas trešās personas–revidenti, kuri ir īpaši apmācīti sociālo un vides revīziju veikšanā un pārzina VAP protokolu.

Vairāk informācijas skatiet šeit: http://www.responsiblebusiness.org/vap/about-vap/