Epson publicē uzņēmuma 2020. gada Eiropas ilgtspējas „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojumu

„Ikviens no mums var veikt videi draudzīgu izvēli” — Epson Europe prezidents Kadzujoši Jamamoto (Kazuyoshi Yamamoto)

Epson publicē uzņēmuma 2020. gada Eiropas ilgtspējas „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojumu

Epson publicē uzņēmuma 2020. gada Eiropas ilgtspējas „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojumu

Epson publicē uzņēmuma 2020. gada Eiropas ilgtspējas „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojumu

„Ikviens no mums var veikt videi draudzīgu izvēli”

  • Epson Europe prezidents Kadzujoši Jamamoto (Kazuyoshi Yamamoto)

Epson ir publicējis savu ilgtspējas „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojumu. 48 lapu nefinanšu pārskats sniedz visaptverošu informāciju par ilgtspējas un CSR pasākumiem, ko uzņēmums Epson ieviesis, veicot visas savas EMEA darbības.  2020. gada laikā uzņēmums Epson ir būtiski pavirzījies uz priekšu, saskaņojot savu uzņēmējdarbību ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Šī apņemšanās tikai veikta saskaņā ar 2016. gada Parīzes un Apvienoto Nāciju Organizācijas klimata pārmaiņu konvenciju (UNFCCC).

Būtiski ziņojuma punkti ir:

  • Uzņēmums Epson ir ieguvis EcoVadis Platinum ilgtspējas novērtējumu, kas nozīmē, ka uzņēmums atbilst augstākajiem cilvēktiesību, darba apstākļu, vides, ētikas un ilgtspējīga iepirkuma standartiem. Līdz ar šo sasniegumu Epson ietilpst 1 % labāko uzņēmumu tā nozarē.

  • Siltumnīcas efekta gāzu emisijas uz katru darbinieku samazinātas par 8,56 %.

  • 1. un 2. kategorijas emisijas ir samazinātas par 18 % (ekvivalenti 485 753 tonnām CO2).

  • Uzņēmums Epson ir pārstrādājis 23 700 tonnas materiālu, ieskaitot akumulatorus, papīru, koku, plastmasu un elektroiekārtu atkritumus.
  • Uzņēmums Epson tagad izmanto 100 % atjaunojamo enerģiju visās tam piederošās ēkās.

  • Uzņēmums Epson ir ietaupījis 1,1 miljonu tonnu plastmasas izejmateriālu, pārdodot vairāk nekā 50 miljonus EcoTank printeru bez kasetnēm. [1]

  • Uzņēmums Epson savā programmā New Horizons ir iesaistījis vairāk nekā 11 000 dažādu vecumu skolēnu un studentu, iepazīstinot jauniešus ar ilgtspējīgām tehnoloģijām un iedvesmojot viņus sasniegt karjeras mērķus.

  • Uzņēmums Epson kā tehnoloģijas partneris ir iesaistījies Apvienoto Nāciju Organizācijas Viedo ilgtspējīgo pilsētu īstenošanas programmā, kuras mērķis ir izmantot pārstrādes tehnoloģijas, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) pilsētās visā pasaulē.

Epson Europe prezidents Kadzujoši Jamamoto (Kazuyoshi Yamamoto) piebilst: „Epson „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojums sniedz mūsu klientiem pārliecību, ka mēs īstenojam visus pieejamos pasākumus, lai sasniegtu ilgtspēju mūsu darbībā visā Eiropā.

Ilgtspēja ietilpst mūsu DNS, tā caurstrāvo pilnīgi visu, ko mēs darām. Tas attiecas uz pastāvīgu pievēršanos visiem mūsu globālās pēdas nospieduma aspektiem un tā samazināšanu, sākot no mūsu ražošanas un izplatīšanas līdz pat mūsu darbinieku resursu izmantošanai un uzvedībai.

Darbs ar klientiem ir mana aizraušanās, izprast viņu vajadzības un ieklausīties viņu teiktajā ir būtiski, jo mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu savu piedāvājumu. „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojums sniedz klientiem garantiju, ka uzņēmums Epson nopietni attiecas pret uz ilgtspēju un mūsu planētas nākotni.

Ikviens no mums var veikt videi draudzīgu izvēli. Kopā, saskaroties ar izaicinājumiem šajā „jaunajā normālajā” situācijā, mums visiem ir jāstrādā vēl vairāk, lai veiktu pareizo izvēli un radītu ilgtspējīgāku nākotni mūsu cilvēkiem un planētai.”

Henings Olsons (Henning Ohlsson), Epson Europe CSR un ilgtspējas direktors, piebilst: „Mūsu „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojuma būtība ir pareizās izvēles mūsu nākotnes vārdā. Pieprasījums pēc videi draudzīgākiem produktiem un pakalpojumiem nekad nav bijis tik liels, un tas jo īpaši attiecas uz jaunākajām paaudzēm, kuras lūkojas nākotnē ar patiesām bažām un trauksmi. Viņu aizraušanās ar ilgtspēju piespiež uzņēmumus veikt izmaiņas, un tas ir pozitīvi.  Zīmoliem, kuru vērtības atšķiras vai kuri nespēj demonstrēt šādu degsmi, nav ilgtermiņa nākotnes.

Epson ir pilnībā apņēmies ievērot IAM. Tie ir integrēti mūsu vidējā un ilgtermiņa plānos; tie vada mūsu uzņēmējdarbību kā kompass un nosaka visu mūsu ilgtspējas pasākumu virzienu. Mūsu „Videi draudzīgo izvēļu” ziņojums precīzi un pārskatāmi parāda, kā mēs turpinām pildīt savas saistības nodrošināt ilgtspējīgu ilgtermiņa nākotni.

Mums joprojām ir daudz kas jāpaveic. Mums gan kā uzņēmumam, gan kā privātpersonām ir jāparāda, ka esam apņēmīgi, atbildīgi un atklāti. Uzņēmumā Epson mēs rūpējamies par ētisku vadību un labu pārvaldību, izmantojot uz vērtībām balstītas stratēģijas un pozitīvas darbības ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai labākā pasaulē.”

Lejupielādējiet Epson „Video draudzīgo izvēļu” ziņojumu šeit www.epson.eu/greenreport .

Par Epson
Epson ir globāls tehnoloģiju līderis, kas cenšas kalpot sabiedrībai, vienojot cilvēkus, lietas un informāciju ar savām oriģinālajām, efektīvajām, kompaktajām un precīzajām tehnoloģijām. Uzņēmuma galvenais mērķis ir veicināt inovācijas un pārspēt klientu cerības saistībā ar tintes printeriem, vizuālo komunikāciju, nēsājamām ierīcēm un robotiku. Epson lepojas ar savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā un pastāvīgajiem centieniem īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus. Japānas uzņēmuma Seiko Epson Corporation vadītā globālā Epson Group gada pārdošanas apjoms pārsniedz 1 triljonu JPY.
www.global.epson.com/

 

[1] Saskaņā ar Epson aprēķiniem, izdrukājot 100 000 lappušu, EcoTank Mono printeris patērē par 85 % mazāk plastmasas materiālu nekā konkurējošās melnbaltās drukas A4 ierīces ar ātrumu 1–20 lpp./min.