Epson nostiprina savu vietu CDP A sarakstā klimata pārmaiņu mazināšanai un ūdens drošības aizsardzībai

Uzņēmums saņem augstu vērtējumu par vides aizsardzības pasākumu izpildi un caurskatāmu darbību

Epson nostiprina savu vietu CDP A sarakstā klimata pārmaiņu mazināšanai un ūdens drošības aizsardzībai

Epson nostiprina savu vietu CDP A sarakstā klimata pārmaiņu mazināšanai un ūdens drošības aizsardzībai

Epson nostiprina savu vietu CDP A sarakstā klimata pārmaiņu mazināšanai un ūdens drošības aizsardzībai

- Uzņēmums saņem augstu vērtējumu par vides aizsardzības pasākumu izpildi un caurskatāmu darbību —

 

Pirmo reizi Epson ir iekļauts prestižajā korporatīvās ilgtspējības A sarakstā, ko veido globāla vides bezpeļņas organizācija CDP (Carbon Disclosure Project — oglekļa emisiju atklāšanas projekts), kuras mērķis ir nodrošināt klimata pārmaiņu riska un ūdens drošības aizsardzības jomas efektīvu pārvaldību.

CDP ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas vada globālo informācijas atklāšanas sistēmu investoriem, uzņēmumiem, pilsētām, valstīm un reģioniem, lai palīdzētu tiem efektīvi pārvaldīt un izprast viņu ietekmi uz vidi. Pasaules ekonomikā CDP tiek uzskatīts par vides atskaišu zelta standartu, jo šī organizācija izmanto visaptverošo datu kopu, kas atklāj vispusīgu informāciju par uzņēmumu un pilsētu veiktajām darbībām. CDP izmanto detalizētu un neatkarīgu metodoloģiju, lai novērtētu uzņēmumus, piešķirot uzņēmumam vērtējumu no A līdz D, pamatojoties uz vides risku atklāšanas, apzināšanās un pārvaldības daudzpusību, un labākās prakses ieviešanu vides jomas pārvaldībā, piemēram, ambiciozu un jēgpilnu mērķu izvirzīšana. Epson pilnībā izprot CDP noteikto vides pasākumu un lēmumu pieņemšanas caurskatāmības nozīmi un pastāvīgi strādā, lai mazinātu ietekmi uz vidi saskaņā ar uzņēmuma ilgtermiņa politiku.

Komentēja Henings Olsons (Henning Ohlsson), Epson Europe korporatīvās sociālās atbildības direktors. “Šī Epson ir ļoti svarīga sertifikācija. Ziņošana CDP palīdz mums atrast jaunas iespējas klimata un vides jomā, ko pieprasa mūsu investori un klienti visā pasaulē. Epson iekļauts CDP sarakstā kā viens no nedaudzajiem uzņēmumiem, kas sasniedza dubultu A līmeņa novērtējumu no vairāk nekā 5800 uzņēmumiem, kas tika vērtēti 2020. gadā. Iekļaušana šajā prestižajā sarakstā ir spēcīgs vēstījums mūsu klientiem, kuri meklē videi draudzīgus produktus un pakalpojumus, kā arī mūsu biznesa partneriem un iesaistītajām personām.”

Epson cenšas sasniegt savu 2050. gadam izvirzīto vīziju vides jomā. Uzņēmums izmanto savas efektīvās, kompaktās un precīzās tehnoloģijas, jo veic agresīvus pasākumus, lai samazinātu savu produktu un uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi visā tā vērtību ķēdē. 2019. gada oktobrī uzņēmums norādīja, ka ir apstiprinājis ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanas darba grupas (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) ieteikumus, un uzskata, ka tā iekļaušana A sarakstā ir notikusi, pateicoties stingrai CDP prasību ievērošanai attiecībā uz TCFD atklāšanu.

BEIGAS

 

Atsauces

■ A saraksta izveidē izmantotā pilnā metodika un kritēriji ir pieejami CDP tīmekļa vietnē: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

■ Epson korporatīvā sociālā atbildība un vide  https://global.epson.com/SR/